Określ listę wtyczek, które użytkownik może włączyć lub wyłączyć

Określa listę wtyczek, które użytkownik może włączyć lub wyłączyć w Google Chrome.

W celu odwzorowania sekwencji dowolnych znaków można użyć symboli wieloznacznych „*" i „?". Symbol „*" odpowiada dowolnej liczbie znaków, a „?" określa opcjonalny pojedynczy znak, czyli oznacza jeden znak lub brak znaku. Znak ucieczki – „\" – umieszczony przed znakami „*", „?" lub „\" pozwala określić ich podstawowe znaczenie.

Jeśli włączysz to ustawienie, w Google Chrome będzie możliwe użycie określonej listy wtyczek. Użytkownicy będą mogli je włączać i wyłączać w „about:plugins", nawet jeśli dana wtyczka będzie też pasowała do wzorca określonego w DisabledPlugins. Użytkownicy będą mogli też włączać i wyłączać wtyczki, które nie pasują do żadnego wzorca w DisabledPlugins, DisabledPluginsExceptions ani EnabledPlugins.

Celem tej zasady jest umożliwienie utworzenia ścisłej czarnej listy wtyczek, w przypadku gdy lista „DisabledPlugins" zawiera wpisy z symbolami wieloznacznymi, takie jak wyłączające wszystkie wtyczki „*" czy wyłączające wszystkie wtyczki Javy „*Java*", ale administrator chce włączyć pewne określone wersje, na przykład „IcedTea Java 2.3". Te konkretne wersje można określić w tej zasadzie.

Pamiętaj, że musisz wykluczyć zarówno nazwę wtyczki, jak i nazwę grupy wtyczek. Każdą grupę wtyczek widać w oddzielnej sekcji w about:plugins, a do każdej sekcji może należeć co najmniej jedna wtyczka. Na przykład wtyczka „Shockwave Flash" należy do grupy „Adobe Flash Player" i jeśli ma być wykluczona z czarnej listy, obie te nazwy muszą mieć swoje odpowiedniki na liście wyjątków.

Jeśli nie skonfigurujesz tej zasady, wszystkie wtyczki pasujące do wzorca w „DisabledPlugins" będą blokowane i użytkownik nie będzie mógł ich włączyć.


Obsługiwane na: Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym
Lista wyjątków od listy wyłączonych wtyczek

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)