ระบุรายการปลั๊กอินที่ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดใช้งาน

ระบุรายชื่อปลั๊กอินที่ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดใช้ใน Google Chrome ได้

อักขระสัญลักษณ์แทน "*" และ "?" สามารถใช้เพื่อจับคู่ลำดับของอักขระแบบกำหนดเอง "*" จับคู่จำนวนอักขระแบบกำหนดเอง ขณะที่ "?" ระบุอักขระเดี่ยวที่เลือกได้ เช่น จับคู่เลขศูนย์หรืออักขระใดๆ อักขระสำหรับ Escape คือ "\" ฉะนั้นการจับคู่อักขระ "*", "?" หรือ "\" คุณสามารถใส่ "\" ไว้ข้างหน้าได้

หากคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ รายชื่อปลั๊กอินที่ระบุสามารถใช้ใน Google Chrome ได้ ผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดใช้รายชื่อได้ใน "about:plugins" แม้ว่าปลั๊กอินจะตรงกับรูปแบบใน DisabledPlugins ผู้ใช้สามารถเปิดและปิดใช้ปลั๊กอินที่ไม่ตรงกับรูปแบบใดๆ ใน DisabledPlugins, DisabledPluginsExceptions และ EnabledPlugins ได้

นโยบายนี้ใช้สำหรับอนุญาตปลั๊กอินที่อยู่ในบัญชีดำที่เข้มงวดซึ่งรายชื่อ "DisabledPlugins" มีรายการที่เป็นสัญลักษณ์แทน เช่น ปิดใช้ปลั๊กอินทั้งหมด "*" หรือปิดใช้ปลั๊กอิน Java ทั้งหมด "*Java*" แต่ผู้ดูแลระบบที่ต้องการเปิดใช้ปลั๊กอินบางเวอร์ชัน เช่น "IcedTea Java 2.3" สามารถระบุเวอร์ชันนี้ในนโยบายนี้ได้

โปรดทราบว่าทั้งชื่อปลั๊กอินและชื่อกลุ่มของปลั๊กอินต้องได้รับการยกเว้นไว้ ปลั๊กอินแต่ละกลุ่มจะปรากฏในส่วนต่างๆ แยกกันใน about:plugins โดยในแต่ละส่วนอาจมีปลั๊กอินอย่างน้อยหนึ่งรายการ ตัวอย่างเช่น ปลั๊กอิน "Shockwave Flash" เป็นของกลุ่ม "Adobe Flash Player" และทั้งสองชื่อต้องตรงกับในรายการข้อยกเว้นหากปลั๊กอินดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากบัญชีดำ

หากไม่มีการตั้งค่านโยบายนี้ ปลั๊กอินที่ตรงกับรูปแบบใน "DisabledPlugins" จะถูกปิดไว้และผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดใช้ได้


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
รายการยกเว้นสำหรับรายการของปลั๊กอินที่ถูกปิดใช้งาน

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DisabledPluginsExceptions
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)