Thiết lập thư mục bộ nhớ cache trên đĩa

Định cấu hình thư mục mà Google Chrome sẽ sử dụng để lưu trữ các tệp được lưu trữ trong bộ nhớ cache trên đĩa.

Nếu bạn đặt chính sách này, Google Chrome sẽ sử dụng thư mục được cung cấp bất kể người dùng có chỉ định cờ '--disk-cache-dir' hay không. Để tránh mất dữ liệu hoặc các lỗi không mong đợi khác, không nên đặt chính sách này thành thư mục gốc của ổ đĩa hoặc thành thư mục dùng cho các mục đích khác, vì Google Chrome quản lý các nội dung của nó.

Xem https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables để biết danh sách các biến có thể được sử dụng.

Nếu chính sách này không được đặt thì thư mục bộ nhớ cache mặc định sẽ được sử dụng và người dùng có thể ghi đè bằng cờ dòng lệnh '--disk-cache-dir'.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Thiết lập thư mục bộ nhớ cache trên đĩa

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)