வட்டு தற்காலிக சேமிப்பு அளவை பைட்களில் அமை

வட்டில் தற்காலிகமாகச் சேமித்த மீடியா கோப்புகளைச் சேமிப்பதற்காக Google Chrome பயன்படுத்தும் தற்காலிகச் சேமிப்பின் அளவை உள்ளமைக்கிறது.

இந்தக் கொள்கையை நீங்கள் அமைத்தால், பயனர் '--disk-cache-size' கொடியைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் அல்லது குறிப்பிடாமல் இருந்தாலும் அதைப் பொருட்படுத்தாமல், Google Chrome ஆனது வழங்கப்பட்ட தற்காலிகச் சேமிப்பிற்கான அளவைப் பயன்படுத்தும். இந்தக் கொள்கையில் குறிப்பிட்ட மதிப்பானது சரியான எல்லை இல்லை, ஆனால் தற்காலிகச் சேமிப்பின் முறைக்கான பரிந்துரையாகும், சில மெகாபைட்களுக்குக் கீழே உள்ள எல்லா மதிப்பும் சிறிய மதிப்பாகும், அவை இயல்பான குறைந்தபட்ச மதிப்பிற்கு கொண்டுவரப்படும்.

இந்தக் கொள்கையின் மதிப்பு 0 ஆக இருந்தால், இயல்பு தற்காலிகச் சேமிப்பின் அளவு பயன்படுத்தப்படும், ஆனால் பயனரால் இதை மாற்ற முடியாது.

இந்தக் கொள்கையானது அமைக்கப்படவில்லை எனில், இயல்பு தற்காலிகச் சேமிப்பின் அளவைப் பயன்படுத்தப்படும், மேலும் --disk-cache-size கொடி மூலம் பயனரால் இதை மேலெழுத முடியும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
வட்டு தேக்கக அளவை அமை:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)