Bật dự đoán mạng

Bật dự đoán mạng trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Cài đặt này không chỉ kiểm soát việc tìm nạp trước DNS mà còn cả kết nối trước TCP và SSL cũng như hiển thị trước các trang web. Tên chính sách đề cập đến tìm nạp trước DNS vì các lý do lịch sử.

Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong Google Chrome.

Nếu chính sách này không được thiết lập, cài đặt này sẽ được bật nhưng người dùng sẽ có thể thay đổi cài đặt đó.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDnsPrefetchingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)