பதிவிறக்கக் கோப்பகத்தை அமை

கோப்புகளைப் பதிவிறக்க Google Chrome பயன்படுத்தும் கோப்பகத்தை உள்ளமைக்கும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைத்தால், ஒவ்வொரு முறையும் பதிவிறக்க இருப்பிடத்தைக் கேட்கும் கொடியைப் பயனர் இயக்கியிருந்தாலோ அல்லது ஏதேனும் ஒரு கோப்பகத்தைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலோ, அதைப் பொருட்படுத்தாமல் வழங்கப்பட்ட கோப்பகத்தை Google Chrome பயன்படுத்தும்.

பயன்படுத்தக்கூடிய மாறிகளின் பட்டியலுக்கு http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables என்கிற முகவரியைப் பார்க்கவும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், இயல்புநிலைப் பதிவிறக்க கோப்பகம் பயன்படுத்தப்படும், பயனர் இதனை மாற்ற முடியும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
பதிவிறக்கக் கோப்பகத்தை அமை

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDownloadDirectory
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)