Hvorvidt du vil tillate sertifikater som utstedes av lokale klareringsankre som mangler subjectAlternativeName-utvidelsen

Når denne innstillingen er slått på, bruker Google Chrome commonName-verdien for et tjenersertifikat for å sjekke samsvar med et vertsnavn hvis sertifikatet mangler en subjectAlternativeName-utvidelse – forutsatt at det faktisk valideres og er knyttet til et lokalt installert CA-sertifikat.

Vær oppmerksom på at dette ikke anbefales, ettersom det gjør det mulig å omgå nameConstraints-utvidelsen som begrenser vertsnavnene et gitt sertifikat kan autoriseres for

Hvis denne innstillingen ikke angis, eller hvis den angis som «false» (usann), klareres ikke tjenersertifikater som mangler en subjectAlternativeName-utvidelse og har enten et DNS-navn eller en IP-adresse.


Støttes av: Microsoft Windows XP SP2 eller nyere
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnableCommonNameFallbackForLocalAnchors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative maler (datamaskiner)

Administrative maler (brukere)