فعال کردن ویژگی‌های منسوخ پلتفورم وب برای مدت زمان محدود

‏فهرستی از ویژگی‌های پلتفورم وبی را برای فعال کردن موقتی تعیین می‌کند.

این خط مشی به سرپرستان امکان می‌دهد تا ویژگی‌های منسوخ شده پلتفورم وبی را برای زمانی محدود فعال کنند. ویژگی‌ها با برچسب رشته‌ای شناخته می‌شوند و ویژگی‌هایی که با برچسب‌های قرار گرفته در فهرست تعیین شده در این خط مشی مطابقت داشته باشند، فعال می‌شود.

اگر این خط مشی تنظیم نشود یا فهرست خالی باشد یا با یکی از برچسب‌های رشته‌ای پشتیبانی شده مطابقت نداشته باشد، تمام ویژگی‌های منسوخ شده پلتفورم وب غیرفعال باقی می‌مانند.

با اینکه خود این خط مشی در پلتفورم‌های بالا پشتیبانی می‌شود، اما ویژگی‌هایی که فعال می‌کند ممکن است در پلتفورم‌های کمتری پشتیبانی شده باشند. تمام ویژگی‌های منسوخ شده پلتفورم وب قابل فعال کردن مجدد نیستند. فقط آنهایی را می‌توان فعال کرد که در زیر فهرست شده باشند و فقط برای مدتی محدود که برای هر ویژگی متفاوت است، فعال می‌شوند. قالب عمومی برچسب رشته‌ای باید [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd] باشد. به عنوان مرجع می‌توانید هدف تغییر ویژگی‌های پلتفورم وب را در https://bit.ly/blinkintents بخوانید.


Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
فعال کردن ویژگی‌های منسوخ پلتفورم وب برای مدت زمان محدود

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)