ஆன்லைன் OCSP/CRL சோதனைகள் செயல்படுகின்றனவா

சாஃப்ட்-ஃபெயில் வழியிலான, ஆன்லைன் ரத்துசெய்தல் சோதனைகள் ஆற்றல் வாய்ந்த பாதுகாப்பு பயனை வழங்கவில்லை என அறியப்பட்டதால், Google Chrome பதிப்பு 19 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவையில் அவை இயல்பாகவே முடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தக் கொள்கையைச் சரி என்பதற்கு அமைப்பது, முந்தைய நடத்தை மீட்டமைக்கப்பட்டு, ஆன்லைன் OCSP/CRL சரிபார்ப்புகள் செயற்படுத்தப்பட உதவும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் இருந்தால் அல்லது தவறு என்பதற்கு அமைக்கப்பட்டிருந்தால், Google Chrome 19 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவையில் ஆன்லைன் ரத்துசெய்தல் சரிபார்ப்புகளை Google Chrome செயற்படுத்தாது.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnableOnlineRevocationChecks
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)