Διαμόρφωση επιτρεπόμενων τύπων επεκτάσεων/εφαρμογών

Ελέγχει ποιοι τύποι εφαρμογών/επεκτάσεων επιτρέπεται να εγκατασταθούν και περιορίζει την πρόσβαση στον χρόνο εκτέλεσης (runtime).

Αυτή η ρύθμιση συγκεντρώνει τους επιτρεπόμενους τύπους επεκτάσεων/εφαρμογών που μπορούν να εγκατασταθούν στο Google Chrome και τους κεντρικούς υπολογιστές με τους οποίους μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Η τιμή είναι μια λίστα συμβολοσειρών, καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να είναι ένα από τα παρακάτω: "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους τύπους, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση επεκτάσεων Google Chrome.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η πολιτική επηρεάζει επίσης επεκτάσεις και εφαρμογές που εγκαθίστανται αναγκαστικά μέσω του ExtensionInstallForcelist.

Εάν αυτή η ρύθμιση διαμορφωθεί, οι επεκτάσεις/εφαρμογές με τύπο που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα δεν θα εγκατασταθούν.

Εάν αυτή η ρύθμιση δεν διαμορφωθεί, δεν θα επιβληθούν περιορισμοί σε αποδεκτούς τύπους επεκτάσεων/εφαρμογών.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Τύποι επεκτάσεων/εφαρμογών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)