กำหนดค่าประเภทแอปพลิเคชัน/ส่วนขยายที่อนุญาต

ควบคุมประเภทแอป/ส่วนขยายที่อนุญาตให้ติดตั้งและจำกัดการเข้าถึงรันไทม์

การตั้งค่านี้ให้การอนุญาตเป็นพิเศษกับส่วนขยาย/แอปทุกประเภทที่ติดตั้งได้ใน Google Chrome และกำหนดโฮสต์ที่ส่วนขยาย/แอปสามารถโต้ตอบได้ ค่าคือรายการสตริงซึ่งแต่ละสตริงควรเป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ "extension", "theme", "user_script", "hosted_app", "legacy_packaged_app", "platform_app" ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเหล่านี้ในเอกสารประกอบเกี่ยวกับส่วนขยาย Google Chrome

โปรดทราบว่านโยบายนี้ส่งผลต่อส่วนขยายและแอปที่จะบังคับให้ติดตั้งผ่าน ExtensionInstallForcelist ด้วย

หากกำหนดการตั้งค่านี้ไว้ ระบบจะไม่ติดตั้งประเภทส่วนขยาย/แอปที่ไม่ได้อยู่ในรายการ

หากไม่ได้กำหนดการตั้งค่านี้ จะไม่มีการบังคับใช้ข้อจำกัดประเภทส่วนขยาย/แอปที่ยอมรับ


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
ประเภทของส่วนขยาย/แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionAllowedTypes
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)