એક્સ્ટેંશન સ્થાપના બ્લેકલિસ્ટને ગોઠવે છે

તમને નિર્દિષ્ટ કરવા દે છે કે કયા એક્સ્ટેશંસને વપરાશકર્તા ઇન્સ્ટોલ કરી શકતા નથી. જો બ્લેકલિસ્ટેડ હશે તો પહેલાથી ઇન્સ્ટોલ કરેલા એક્સ્ટેશંસને દૂર કરવામાં આવશે.

'*' નું બ્લેકલિસ્ટ મૂલ્યનો અર્થ એ છે કે બધા એક્સ્ટેંશંસ વ્હાઇટલિસ્ટમાં સ્પષ્ટ રૂપે સૂચિબદ્ધ નહીં થાય ત્યાં સુધી બ્લેકલિસ્ટેડ છે.

જો નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, વપરાશકર્તા Google Chrome માં કોઈપણ એક્સટેંશંસને ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
તે એક્સ્ટેંશન ID કે જેને ઇન્સ્ટોલ કરવાથી વપરાશકર્તાઓને અટકાવવા જોઈએ (અથવા * બધા માટે)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)