Διαμόρφωση λίστας επιτρεπόμενων για την εγκατάσταση επέκτασης

Σάς επιτρέπει να καθορίσετε ποιες επεκτάσεις δεν υπόκεινται στη λίστα των αποκλεισμένων. Η τιμή * αποκλεισμένων υποδεικνύει ότι όλες οι επεκτάσεις περιλαμβάνονται στη λίστα των αποκλεισμένων και οι χρήστες μπορούν να κάνουν εγκατάσταση μόνο των επεκτάσεων που περιλαμβάνονται στη λίστα των επιτρεπόμενων. Από προεπιλογή, όλες οι επεκτάσεις περιλαμβάνονται στη λίστα των επιτρεπόμενων, αλλά αν όλες οι επεκτάσεις έχουν αποκλειστεί βάσει πολιτικής, η λίστα επιτρεπόμενων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παράκαμψη αυτής της πολιτικής.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Αναγνωριστικά επέκτασης για εξαίρεση από τη λίστα αποκλεισμένων

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)