குறுங்கால சுயவிவரம்

இந்தக் கொள்கையை இயக்கினால், அது சுயவிவரத்தைக் குறுகியகாலப் பயன்முறைக்கு மாற்ற வலியுறுத்தும். இந்தக் கொள்கையை OS கொள்கை (எ.கா: Windows இலுள்ள GPO) என அமைத்தால், அது சாதனத்தில் உள்ள எல்லா சுயவிவரத்திலும் பயன்படுத்தப்படும்; கொள்கையைக் கிளவுட் கொள்கை என அமைத்தால், அது நிர்வகிக்கப்படும் கணக்கின் மூலம் உள்நுழைந்த சுயவிவரத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும்.

இந்தப் பயன்முறையில், பயனர் அமர்வு நடைபெறும் வரை மட்டுமே சுயவிவரத் தரவானது டிஸ்கில் இருக்கும். உலாவியை மூடிய பின்னர், உலாவல் வரலாறு போன்ற அம்சங்கள், நீட்டிப்புகளும் அதன் தரவும், குக்கீகள் போன்ற இணையத் தரவு மற்றும் இணையத் தரவுத்தளங்கள் ஆகியவை சேமிக்கப்படாது. எனினும் இது, பயனர்கள் ஏதேனும் தரவை டிஸ்கில் பதிவிறக்குவதை, பக்கங்களைச் சேமிப்பதை அல்லது அச்சிடுவதைத் தடுக்காது.

ஒத்திசைவைப் பயனர் இயக்கினால், வழக்கமான சுயவிவரங்களைப் போலவே அவரின் ஒத்திசைவுச் சுயவிவரத்தில் எல்லா தரவும் சேமிக்கப்படும். கொள்கையால் முழுவதுமாக முடக்கப்படவில்லை எனில், மறைநிலைப் பயன்முறையையும் பயன்படுத்தலாம்.

கொள்கையை முடக்கினால் அல்லது அமைக்கப்படவில்லை எனில், பயனர் உள்நுழையும்போது வழக்கமான சுயவிவரங்கள் உருவாக்கப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameForceEphemeralProfiles
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)