Skryť internetový obchod zo stránky na novej karte a zo spúšťača aplikácií

Skryje na stránke Nová karta a v spúšťači systému Google Chrome OS aplikáciu Internetový obchod Chrome a odkaz na pätu stránky.

Ak je pravidlo nastavené na hodnotu true, ikony sa skryjú.

Ak je pravidlo nastavené na hodnotu false alebo ak nie je nastavené, ikony budú viditeľné.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 alebo novší
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHideWebStoreIcon
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)