Sử dụng trang Tab mới làm trang chủ

Định cấu hình loại trang chủ mặc định trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi tùy chọn trang chủ. Trang chủ có thể được đặt là URL mà bạn chỉ định hoặc đặt là Trang tab mới.

Nếu bạn bật cài đặt này, Trang tab mới sẽ luôn được sử dụng cho trang chủ và vị trí URL trang chủ được bỏ qua.

Nếu bạn tắt cài đặt này, trang chủ của người dùng sẽ không bao giờ là Trang tab mới trừ khi URL của trang này được đặt là 'chrome://newtab'.

Nếu bạn bật hoặc tắt cài đặt này, người dùng không thể thay đổi loại trang chủ của họ trong Google Chrome.

Không đặt chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn xem có sử dụng trang tab mới làm trang chủ hay không.

Chính sách này không áp dụng cho các phiên bản Windows không tham gia vào
miền Active Directory.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHomepageIsNewTabPage
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)