Konfiguruj adres URL strony startowej

Konfiguruje adres URL domyślnej strony startowej Google Chrome i uniemożliwia użytkownikom jego zmianę.

Stronę startową otwiera się przyciskiem strony startowej. Strony otwierane po uruchomieniu są określone w zasadach RestoreOnStartup.

Jako stronę startową można ustawić podany tu adres URL albo stronę nowej karty. Wybranie strony nowej karty powoduje, że ta zasada nie jest stosowana.

Jeśli ta zasada jest włączona, użytkownicy nie mogą zmienić adresu URL strony startowej Google Chrome, ale mogą wybrać stronę nowej karty jako swoją stronę startową.

Jeśli ta zasada jest nieskonfigurowana, użytkownik może wybrać stronę startową, o ile nie jest też skonfigurowana zasada HomepageIsNewTabPage.

Zasada nie jest dostępna na komputerach z systemem Windows,
które nie są dołączone do domeny Active Directory.


Obsługiwane na: Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym
Adres URL strony startowej

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHomepageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Szablony administracyjne (Komputery)

Szablony administracyjne (Użytkownicy)