Konfigurera webbadress för startsida

Konfigurerar webbadressen till standardstartsidan i Google Chrome och förhindrar att användarna ändrar den.

Startsidan är den sida som öppnas när användaren klickar på startknappen. Vilken sida som öppnas vid start styrs av RestoreOnStartup-policyerna.

Startsidans typ kan ställas in på en webbadress du anger här eller på sidan Ny flik. Om du väljer sidan Ny flik gäller inte den här policyn.

Om du aktiverar den här inställningen kan användarna inte ändra startsideadressen i Google Chrome, men de kan fortfarande välja sidan Ny flik som startsida.

Om den här policyn inte ställs in kan användaren välja sin startsida själv om HomepageIsNewTabPage inte heller är inställd.

Den här policyn är inte tillgänglig i Windows-instanser som inte är kopplade
till en Active Directory-domän.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Webbadress för startsida

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHomepageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)