Διαμόρφωση της διεύθυνσης URL της αρχικής σελίδας

Διαμορφώνει το URL της προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας στο Google Chrome και αποτρέπει την αλλαγή του από τους χρήστες.

Η αρχική σελίδα είναι η σελίδα που ανοίγει μέσω του κουμπιού Αρχικής σελίδας. Οι σελίδες που ανοίγουν κατά την εκκίνηση ελέγχονται από τις πολιτικές RestoreOnStartup.

Ο τύπος αρχικής σελίδας μπορεί να οριστεί σε ένα URL που θα καθορίσετε εδώ ή στη σελίδα σε νέα καρτέλα. Αν επιλέξετε τη σελίδα σε νέα καρτέλα, αυτή η πολιτική δεν ενεργοποιείται.

Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν θα μπορούν να αλλάξουν το URL της αρχικής σελίδας τους στο Google Chrome, αλλά θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να επιλέξουν τη σελίδα σε νέα καρτέλα ως την αρχική σελίδα τους.

Ο μη ορισμός αυτής της πολιτικής θα επιτρέψει στο χρήστη να επιλέξει ο ίδιος την αρχική σελίδα του εάν το HomepageIsNewTabPage δεν έχει οριστεί.

Αυτή η πολιτική δεν είναι διαθέσιμη σε στιγμιότυπα Windows που δεν συμμετέχουν
σε έναν τομέα του Active Directory.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
URL αρχικής σελίδας

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameHomepageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)