Định cấu hình URL trang chủ

Định cấu hình URL trang chủ mặc định trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Trang chủ là trang được mở bằng nút Trang chủ. Các trang mở khi khởi động được chính sách RestoreOnStartup kiểm soát.

Có thể đặt loại trang chủ thành URL bạn chỉ định tại đây hoặc thành Trang tab mới. Nếu bạn chọn Trang tab mới thì chính sách này không có hiệu lực.

Nếu bạn bật cài đặt này, người dùng sẽ không thể thay đổi URL trang chủ của họ trong Google Chrome nhưng vẫn có thể chọn Trang tab mới làm trang chủ của mình.

Không đặt chính sách này sẽ cho phép người dùng tự chọn trang chủ của mình nếu HomepageIsNewTabPage cũng không được đặt.

Chính sách này không áp dụng cho các phiên bản Windows không tham gia vào
miền Active Directory.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
URL trang chủ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameHomepageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)