เปิดใช้การรองรับ HTTP/0.9 บนพอร์ตที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

นโยบายนี้เปิดใช้ HTTP/0.9 บนพอร์ตอื่นนอกเหนือจากพอร์ต 80 สำหรับ HTTP และพอร์ต 443 สำหรับ HTTPS

ระบบปิดใช้นโยบายนี้ไว้โดยค่าเริ่มต้น และหากเปิดใช้จะทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อปัญหาความปลอดภัย https://crbug.com/600352

นโยบายนี้มีไว้เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ย้ายข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ออกจาก HTTP/0.9 และจะมีการนำออกในอนาคต

หากไม่มีการตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะปิดใช้ HTTP/0.9 บนพอร์ตที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 หรือใหม่กว่า
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHttp09OnNonDefaultPortsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)