Bật hỗ trợ HTTP/0.9 trên cổng không phải là cổng mặc định

Chính sách này bật HTTP/0.9 trên cổng không phải 80 cho HTTP và 443 cho HTTPS.

Chính sách này được tắt theo mặc định và nếu được bật sẽ khiến người dùng dễ gặp phải các sự cố bảo mật https://crbug.com/600352.

Chính sách này nhằm cung cấp cho doanh nghiệp cơ hội để di chuyển các máy chủ hiện có khỏi HTTP/0.9 và sẽ bị xóa trong tương lai.

Nếu bạn không đặt chính sách này, HTTP/0.9 sẽ bị tắt trên cổng không phải là cổng mặc định.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameHttp09OnNonDefaultPortsEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)