இந்த தளங்களில் படங்களை அனுமதி

படங்களைக் காட்சிப்படுத்த அனுமதிக்கப்படும் தளங்களைக் குறிப்பிட URL அமைப்புகளின் பட்டியலை நீங்கள் அமைக்க அனுமதிக்கிறது. இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், 'DefaultImagesSetting' கொள்கை அமைக்கப்பட்டு இருந்தால் அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைப்புகளில் இருந்து ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை மதிப்பானது எல்லா தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இந்த தளங்களில் படங்களை அனுமதி

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ImagesAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)