આ સાઇટ્સ પર છબીઓને અવરોધિત કરો

તમને url દાખલાની સૂચિ સેટ કરવા દે છે જે તે સાઇટ્સનો ઉલ્લેખ કરે છે કે જે છબીઓ પ્રદર્શિત કરવા માટે અનુમત નથી.

જો આ નીતિ સેટ કરવાની બાકી રહે છે, તો વૈશ્વિક ડિફૉલ્ટ મૂલ્ય બધી સાઇટ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાશે 'DefaultImagesSetting' નીતિમાંથી જો તે સેટ કરેલી છે અથવા તો વપરાશકર્તાની વ્યક્તિગત ગોઠવણીમાંથી.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
આ સાઇટ્સ પર છબીઓને અવરોધિત કરો

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ImagesBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)