முதல் இயக்கத்தின் போது இயல்புநிலை உலாவியிலிருந்து தன்னிரப்பிப் படிவத் தரவை இறக்குமதி செய்யும்

இந்த கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால் தற்போதைய இயல்புநிலை உலாவியில் இருந்து தன்னிரப்பிப் படிவத் தரவை இறக்குமதி செய்யும்படி இது வலியுறுத்தும். இயக்கப்பட்டிருந்தால், இந்தக் கொள்கை இறக்குமதி உரையாடலையும் பாதிக்கும்.

முடக்கப்பட்டால், தன்னிரப்பிப் படிவத் தரவு இறக்குமதியாகாது.

அது அமைக்கப்படாவிட்டால், இறக்குமதி செய்ய வேண்டுமா எனப் பயனரிடம் கேட்கப்படலாம், அல்லது தானாக இறக்குமதி செய்யப்படலாம்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameImportAutofillFormData
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)