પહેલીવાર શરૂ કરવા પર ડિફોલ્ટ બ્રાઉઝરમાંથી સ્વતઃભરણ ફોર્મ ડેટા આયાત કરવો

જો આ નીતિ સક્ષમ કરેલ હોય, તો તે સ્વતઃભરણ ફોર્મના ડેટાને પાછલા ડિફોલ્ટ બ્રાઉઝરથી આયાત કરવાની ફરજ પાડે છે. જો સક્ષમ કરેલ હોય, તો આ નીતિ આયાત સંવાદને પણ પ્રભાવિત કરે છે.

જો અક્ષમ કરેલ હોય, તો સ્વતઃભરણ ફોર્મ ડેટા આયાત કરવામાં આવતો નથી.

જો તે સેટ કરેલું ન હોય, તો વપરાશકર્તાને આયાત કરવું કે નહીં તે પૂછવામાં આવી શકે છે અથવા આયાત કરવું આપમેળે થઈ શકે છે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameImportAutofillFormData
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)