மறைநிலைப் பயன்முறை கிடைக்கும்நிலை

பயனர் Google Chrome இல் உள்ள, மறைநிலைப் பயன்முறையில் பக்கங்களைத் திறக்கலாமா என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது. 'செயலாக்கப்பட்டது' என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால் அல்லது கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், பக்கங்கள் மறைநிலைப் பயன்முறையில் திறக்கப்படலாம். 'முடக்கப்பட்டது' என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், பக்கங்களை மறைநிலைப் பயன்முறையில் திறக்க முடியாது. 'செயல்படுத்து' என்பதைத் தேர்ந்தெடுத்தால், பக்கங்கள் மறைநிலைப் பயன்முறையில் மட்டும் திறக்கப்படலாம்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
மறைநிலைப் பயன்முறை கிடைக்கும்நிலை


 1. மறைநிலைப் பயன்முறை உள்ளது
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. மறைநிலைப் பயன்முறை முடக்கப்பட்டது
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. மறைநிலைப் பயன்முறை செயலாக்கப்பட்டது
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameIncognitoModeAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)