இந்தத் தளங்களில் விசை உருவாக்கத்தை அனுமதி

விசை உருவாக்கத்தைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் தளங்களைக் குறிப்பிடும் url வடிவங்களின் பட்டியலை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும். Url வடிவமானது 'KeygenBlockedForUrls' என்பதில் இருந்தால், இந்த விதிவிலக்குகளை அது மேலெழுதும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், எல்லா தளங்களுக்குமான ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை மதிப்பானது 'DefaultKeygenSetting' கொள்கை அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அதிலிருந்து பயன்படுத்தப்படும் அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவின்படி பயன்படுத்தப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இந்தத் தளங்களில் விசை உருவாக்கத்தை அனுமதி

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\KeygenAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)