ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು

ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀತಿಯು ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ "name" ಮತ್ತು "url" ಎಂಬ ಕೀಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿಘಂಟು ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. "url" ಕೀ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವಂತೆ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ "children" ಕೀ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪಫೋಲ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು (ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು). ಆಮ್ನಿಬಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಅಪೂರ್ಣ URL ಗಳನ್ನು Google Chrome ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "google.com" ಎನ್ನುವುದು "https://google.com/" ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಫೋಲ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮರೆಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು). ಡಿಫಾಲ್ಟ್‌ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ "ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು" ಆದರೆ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಘಂಟು ಹೊಂದಿರುವ "toplevel_name" ಕೀಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾತೆಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameManagedBookmarks
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)