Nombre màxim de connexions paral·leles al servidor intermediari

Especifica el nombre màxim de connexions simultànies al servidor intermediari.

Alguns servidors intermediaris no poden gestionar una gran quantitat de connexions simultànies per client. Això es pot solucionar mitjançant la definició d'aquesta política a un valor inferior.

El valor d'aquesta política ha de ser inferior a 100 i superior a 6, i el valor predeterminat és 32.

Se sap que algunes aplicacions web consumeixen moltes connexions amb GET pendents, de manera que la reducció per sota de 32 pot donar lloc a la creació de xarxes de navegació que es pengen si hi ha massa aplicacions web obertes. L'ús d'un valor inferior al valor predeterminat està sota la vostra responsabilitat.

Si no es defineix aquesta política, el valor predeterminat que s'utilitzarà serà 32.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 o una versió posterior
Nombre màxim de connexions paral·leles al servidor intermediari:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMaxConnectionsPerProxy
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)