Högsta antalet samtidiga anslutningar till proxyservern

Policyn anger det maximala antalet anslutningar till proxyservern som kan göras samtidigt.

Vissa proxyservrar kan inte hantera stora antal anslutningar per klient samtidigt och detta kan åtgärdas genom att den här policyn ställs in på ett lägre värde.

Policyns värde ska vara lägre än 100 och högre än 6. Standardvärdet är 32.

Vissa webbappar kräver många anslutningar med hängande GET-kommandon, så om du sänker under 32 kanske webbläsaren hänger sig om för många sådana webbappar körs samtidigt. Använd värden under standardvärdet på egen risk.

Om policyn inte anges används standardvärdet 32.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Högsta antalet samtidiga anslutningar till proxyservern:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMaxConnectionsPerProxy
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)