ப்ராக்ஸி சேவையகத்திற்கான அதிகபட்ச உடன்நிகழ்வு இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை

ப்ராக்ஸி சேவையகத்துடன் ஒரே நேரத்தில் இணைக்கப்படும் இணைப்புகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.

ஒரு கிளையன்ட்டிற்கு உடன்நிகழ்வு இணைப்புகளின் அதிகபட்ச எண்ணிக்கைகளை சில ப்ராக்ஸி சேவையகங்களால் கையாள முடியாது. இந்தக் கொள்கையைக் குறைவான மதிப்பிற்கு அமைப்பதன் மூலம் இதைச் சரிசெய்யலாம்.

இந்தக் கொள்கையின் மதிப்பானது 100 க்கு குறைவாகவும், 6 ஐ விட அதிகமாகவும், இயல்புநிலையில் 32 ஆகவும் இருக்க வேண்டும்.

சில வலைப் பயன்பாடுகள், செயல்படாத GETகளுடன் பல இணைப்புகளைப் பயன்படுத்தும் என்பதால், அதைப் போன்ற பல வலைப் பயன்பாடுகள் திறந்திருக்கும்போது 32 க்கும் கீழே குறைப்பது உலாவியில் பிணையத்தைச் செயல்படாமல் ஆக்கும். இயல்புநிலைக்கும் கீழே குறைப்பது உங்கள் சொந்த அபாயத்திற்குட்பட்டது.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், 32 ஆகவுள்ள இயல்புநிலை மதிப்பு பயன்படுத்தப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
ப்ராக்ஸி சேவையகத்திற்கான அதிகபட்ச உடன்நிகழ்வு இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMaxConnectionsPerProxy
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)