Längsta fördröjning av hämtning efter en ogiltigförklarad policy

Anger den längsta fördröjningen i millisekunder mellan att en ogiltigförklaring av policyn tas emot och att den nya policyn hämtas från tjänsten för enhetshantering.

Om den här policyn anges åsidosätts standardvärdet 5 000 millisekunder. Giltiga värden för den här policyn ligger i intervallet från 1 000 (1 sekund) till 300 000 (5 minuter). Värden utanför detta intervall kommer att fästas vid respektive gräns.

Om policyn inte anges använder Google Chrome standardvärdet 5 000 millisekunder.


Stöds på: Microsoft Windows XP SP2 eller senare
Längsta fördröjning av hämtning efter en ogiltigförklarad policy:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMaxInvalidationFetchDelay
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrativa mallar (datorer)

Administrativa mallar (användare)