Ορισμός μεγέθους προσωρινής μνήμης του δίσκου μέσων σε byte

Διαμορφώνει το μέγεθος της κρυφής μνήμης που το Google Chrome θα χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση αρχείων μέσων που βρίσκονται σε κρυφή μνήμη στο δίσκο.

Αν ορίσετε αυτήν την πολιτική, το Google Chrome θα χρησιμοποιήσει το παρεχόμενο μέγεθος κρυφής μνήμης, ανεξαρτήτως αν ο χρήστης έχει καθορίσει την επισήμανση "--disk-cache-size" ή όχι. Η τιμή που καθορίζεται σε αυτήν την πολιτική δεν είναι αυστηρό όριο, αλλά μια πρόταση προς το σύστημα κρυφής μνήμης. Οι τιμές που είναι μικρότερες από μερικά megabyte είναι υπερβολικά μικρές και θα στρογγυλοποιηθούν προς τα πάνω, έως ένα λογικό ελάχιστο όριο.

Αν η τιμή της πολιτικής είναι 0, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο μέγεθος κρυφής μνήμης, αλλά ο χρήστης δεν θα μπορεί να το αλλάξει.

Αν η πολιτική δεν έχει οριστεί, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο μέγεθος και ο χρήστης θα μπορεί να το παρακάμψει με τη χρήση της επισήμανσης --disk-cache-size.


Υποστηρίζεται σε: Microsoft Windows XP SP2 ή νεότερη έκδοση
Ορισμός μεγέθους της προσωρινής μνήμης του δίσκου μέσων:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMediaCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)