تنظیم اندازه حافظهٔ پنهان دیسک رسانه در واحد بایت

اندازه حافظه پنهانی را پیکربندی می‌کند که Google Chrome برای ذخیره فایل‌های رسانه موجود در حافظه پنهان روی دیسک استفاده خواهد کرد.

اگر این خط‌مشی را تنظیم کنید، Google Chrome از اندازه حافظه پنهان ارائه‌شده استفاده خواهد کرد بدون درنظر گرفتن اینکه آیا کاربر پرچم «--اندازه حافظه پنهان رسانه» را تنظیم کرده است یا نه. مقدار مشخص‌شده در این خط‌مشی مرز کاملاً مشخصی ندارد بلکه پیشنهادی برای سیستم حافظه پنهان است، هر مقداری که کمتر از چند مگابایت باشد خیلی کم است و تا مقدار حداقلی که قابل درک باشد، گرد می‌شود.

اگر مقدار این خط‌مشی ۰ باشد، اندازه حافظه پنهان پیش‌فرض استفاده خواهد شد اما کاربر نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشده باشد اندازه پیش‌فرض استفاده می‌شود و کاربر می‌تواند با پرچم --اندازه حافظه پنهان رسانه از آن حد پیش‌تر برود.


Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
تنظیم اندازه حافظهٔ پنهان رسانه در دیسک:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMediaCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)