הגדר גודל מטמון של דיסק בבייטיים

‏מגדירה את גודל המטמון שבו ישתמש Google Chrome לאחסון קובצי מדיה מהמטמון בדיסק.

אם תגדיר את המדיניות הזו, Google Chrome ישתמש בגודל המטמון שסופק גם אם המשתמש לא ציין את הסימון '‎--media-cache-size'. הערך המצוין במדיניות הזו אינו הגבלה קשיחה, אלא הצעה עבור מערכת יצירת קובצי המטמון. כל ערך הנמוך מכמה מגהבייט קטן מדי ויעוגל מעלה למינימום סביר.

אם הערך של המדיניות הזו הוא 0, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל של המטמון, אך המשתמש לא יוכל לשנות זאת.

אם המדיניות הזו לא מוגדרת, יעשה שימוש בגודל ברירת המחדל והמשתמש יוכל לעקוף אותה באמצעות הסימון ‎--media-cache-size.


נתמך ב: ‏Microsoft Windows XP SP2 ואילך
הגדר את גודל המטמון של דיסק המדיה:

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMediaCacheSize
Value TypeREG_DWORD
Default Value
Min Value
Max Value2000000000

chrome.admx

תבניות מנהליות (מחשבים)

תבניות מנהליות (משתמשים)