Bật tính năng báo cáo sử dụng và dữ liệu liên quan đến sự cố

Cho phép báo cáo ẩn danh về việc sử dụng và dữ liệu liên quan đến sự cố với Google Chrome tới Google và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Nếu bạn bật cài đặt này thì báo cáo ẩn danh về việc sử dụng và dữ liệu liên quan đến sự cố
sẽ được gửi tới Google. Nếu bạn tắt cài đặt này thì thông tin trên không được gửi
tới Google. Trong cả hai trường hợp, người dùng không thể thay đổi hay ghi đè cài đặt.
Nếu chính sách này không được đặt thì cài đặt này sẽ được người dùng chọn
trong khi cài đặt / lần chạy đầu tiên.

Chính sách này không áp dụng cho các phiên bản Windows không tham gia vào
miền Active Directory. (Đối với Chrome OS, hãy xem
DeviceMetricsReportingEnabled).


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameMetricsReportingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)