پیکربندی فهرست سیاه پیام‌رسانی داخلی

به شما امکان می‌دهد مشخص کنید کدام میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی نباید بارگیری شوند.

مقدار «*» در فهرست سیاه به این معنی است که کلیه میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند مگر اینکه به‌طور مشخص در فهرست سفید قرار بگیرند.

اگر این خط‌مشی تنظیم نشد، Google Chrome کلیه میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی نصب شده را بارگیری می‌کند.


Supported on: ‏Microsoft Windows XP SP2 یا بالاتر
نام میزبان‌های پیام‌رسانی داخلی ممنوع شده (یا * برای همه)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)