મૂળ મેસેજિંગ બ્લેકલિસ્ટ ગોઠવો

કયા મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સને લોડ ન કરવા જોઇએ તેનો ઉલ્લેખ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

બ્લેકલિસ્ટ મૂલ્ય '*' નો અર્થ બધા મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સ જ્યાં સુધી તેઓ ચોક્કસપણે વ્હાઇટલિસ્ટમાં સૂચિ કરેલાં ન હોય ત્યાં સુધી બ્લેકલિસ્ટેડ છે એવો થાય.

જો આ નીતિને સેટ કર્યાં વિના છોડવામાં આવે છે તો Google Chrome બધા મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સને લોડ કરશે.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
પ્રતિબંધિત મૂળ મેસેજિંગ હોસ્ટ્સના નામ (અથવા બધા માટે *)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)