ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್‌ ಮಾಡಿ

ಲೋಡ್‌ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

'*' ನ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಅನುಮತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಮಾಡಿರುವುದರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ Google Chrome ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು
ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಹೆಸರುಗಳು (ಅಥವಾ *ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)