వినియోగదారు స్థాయి స్థానిక సందేశ హోస్ట్‌లను (నిర్వాహకుల అనుమతులు లేకుండా ఇన్‌స్టాల్ చేయబడినవి) అనుమతించండి

స్థానిక సందేశ హోస్ట్‌ల యొక్క వినియోగదారు స్థాయి ఇన్‌స్టాలేషన్‌ను ప్రారంభిస్తుంది.

ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే అప్పుడు Google Chrome వినియోగదారు స్థాయిలో ఇన్‌స్టాల్ చేసిన స్థానిక సందేశ హోస్ట్‌ల వినియోగాన్ని అనుమతిస్తుంది.

ఈ సెట్టింగ్‌ను నిలిపివేస్తే అప్పుడు Google Chrome సిస్టమ్ స్థాయిలో ఇన్‌స్టాల్ చేసిన స్థానిక సందేశ హోస్ట్‌లను మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది.

ఈ సెట్టింగ్‌ను సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే Google Chrome వినియోగదారు స్థాయి స్థానిక సందేశ హోస్ట్‌ల వినియోగాన్ని అనుమతిస్తుంది.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameNativeMessagingUserLevelHosts
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)