Bật dự đoán mạng

Bật dự đoán mạng trong Google Chrome và ngăn người dùng thay đổi cài đặt này.

Cài đặt này kiểm soát việc tìm nạp trước DNS, kết nối trước TCP và SSL cũng như hiển thị trước các trang web.

Nếu bạn đặt tùy chọn này thành 'luôn luôn', 'không bao giờ' hoặc 'Chỉ WiFi', người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè cài đặt này trong Google Chrome.

Nếu chính sách này không được đặt, dự đoán mạng sẽ được bật nhưng người dùng sẽ có thể thay đổi cài đặt đó.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Bật dự đoán mạng


 1. Dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. Dự đoán các tác vụ mạng trên bất kỳ mạng nào không phải là mạng di động. (Không được dùng nữa là 50, đã xóa 52. Sau 52, nếu được đặt thì giá trị 1 sẽ được coi là 0 - dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ.)
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. Không dự đoán tác vụ mạng trên kết nối mạng bất kỳ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
  Value NameNetworkPredictionOptions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)