નવું ટૅબ પૃષ્ઠ URL ગોઠવો

ડિફૉલ્ટ નવું ટૅબ પેજ URLને ગોઠવે છે અને વપરાશકર્તાઓને તેને બદલવાથી અટકાવે છે.

નવું ટૅબ પેજ એ પેજ છે કે જે ત્યારે ખુલે છે કે જ્યારે નવા ટૅબ (નવી વિંડોમાં ખોલવામાં આવેલ સહિત) બનાવવામાં આવે છે.

સ્ટાર્ટ અપ પર કયા પેજ ખોલવામાં આવે તે આ નીતિ નક્કી કરતી નથી. તે RestoreOnStartup નીતિઓ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. તે હોમ પેજને પણ પ્રભાવિત કરશે જો તે નવા ટૅબ પેજ ખોલવા માટે સેટ કરેલ હોય તેમજ તે સ્ટાર્ટઅપ પેજને પણ પ્રભાવિત કરશે જો તે નવા ટૅબ પેજ પર સેટ કરેલ હોય.

જો નીતિ સેટ કર્યા વગર છોડી દીધી હોય અથવા તો ખાલી છોડી દીધી હોય, તો ડિફૉલ્ટ નવા ટૅબ પેજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

આ નીતિ Microsoft® Active Directory® ડોમેન સાથે જોડાયેલ ન હોય તેવી Windows આવૃત્તિઓ પર ઉપલબ્ધ નથી.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 અથવા તે પછીનું
નવું ટૅબ પૃષ્ઠ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameNewTabPageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)