కొత్త ట్యాబ్ పేజీ URLను కాన్ఫిగర్ చేయండి

డిఫాల్ట్ కొత్త ట్యాబ్ పేజీ URLను కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది మరియు వినియోగదారులు దీన్ని మార్చకుండా నిరోధిస్తుంది.

కొత్త ట్యాబ్ పేజీ అనగా కొత్త ట్యాబ్‌లను సృష్టించినప్పుడు తెరవబడే పేజీ (కొత్త విండోల్లో తెరవబడిన దానితో సహా).

ప్రారంభ సమయంలో ఏయే పేజీలు తెరవబడాలో ఈ విధానం నిర్ణయించదు. అవి RestoreOnStartup విధానాల ద్వారా నియంత్రించబడతాయి. ఈ విధానాన్ని కొత్త ట్యాబ్ పేజీ తెరవబడలే సెట్ చేస్తే, ఈ విధానం ఇంకా హోం పేజీతో పాటు ప్రారంభ పేజీపైనా ప్రభావం చూపుతుంది.

విధానాన్ని సెట్ చేయకుంటే లేదా ఖాళీగా వదిలేస్తే, డిఫాల్ట్ కొత్త ట్యాబ్ పేజీ ఉపయోగించబడుతుంది.

ఈ విధానం Windowsని యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్‌కు చేర్చని సందర్భాల్లో అందుబాటులో ఉండదు.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత
కొత్త ట్యాబ్ పేజీ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameNewTabPageLocation
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)