ഈ സൈറ്റുകളിൽ അറിയിപ്പുകൾ തടയുക

അറിയിപ്പുകൾ ദൃശ്യമാക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സൈറ്റുകളെ വ്യക്തമാക്കുന്ന url പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ നയം ആഗോള സ്ഥിരസ്ഥിതി മൂല്യത്തെ സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ, അത് സജ്ജീകരിച്ച 'DefaultNotificationsSetting' നയത്തിലെയോ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നുള്ളതോ ആയ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
ഈ സൈറ്റുകളിൽ അറിയിപ്പുകൾ തടയുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NotificationsBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)