Bật tách URL PAC (cho https://)

Xóa phần thông tin nhạy cảm trong bảo mật và quyền riêng tư của URL https:// trước khi gửi URL này tới tập lệnh PAC (Tự động định cấu hình proxy) do Google Chrome sử dụng trong quá trình phân giải proxy.

Nếu cài đặt là True, tính năng bảo mật sẽ được bật và URL https:// sẽ bị
xóa trước khi được gửi tới tập lệnh PAC. Theo cách này, tập lệnh PAC
không thể xem dữ liệu do kênh được mã hóa bảo vệ ban đầu
(chẳng hạn như truy vấn và đường dẫn của URL).

Nếu cài đặt là False, tính năng bảo mật sẽ bị vô hiệu hóa và tập lệnh PAC
sẽ được cấp cho khả năng xem tất cả thành phần của URL https://.
Điều này áp dụng cho tất cả tập lệnh PAC bất kể nguồn gốc là gì (bao gồm
các tập lệnh được tìm nạp qua chuyển tuyến không an toàn hoặc bị phát
hiện là không an toàn thông qua WPAD).

Cài đặt này được đặt mặc định này là True (tính năng bảo mật được bật),
trừ những người dùng doanh nghiệp Chrome OS có cài đặt này hiện được
đặt này là False.

Chúng tôi đề xuất đặt cài đặt này là True. Lý do duy nhất để đặt cài
đặt này thành False là liệu điều đó có gây ra sự cố tương thích
với tập lệnh PAC hiện có hay không.

Chúng tôi mong muốn xóa ghi đè này trong tương lai.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NamePacHttpsUrlStrippingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)