ഈ സൈറ്റുകളില്‍ പ്ലഗിനുകള്‍ തടയുക

പ്ലഗിനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന url പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് സജ്ജമാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഈ നയം സജ്ജീകരിക്കാത്ത നിലയിലാണെങ്കിൽ ആഗോള സ്ഥിരസ്ഥിതി മൂല്യം, അത് സജ്ജമാക്കിയ 'DefaultPluginsSetting' നയത്തിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്നോ ഉള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകൾക്കായും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 അല്ലെങ്കില്‍ അതിനുശേഷമുള്ളത്
ഈ സൈറ്റുകളില്‍ പ്ലഗിനുകള്‍ തടയുക

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PluginsBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)