இந்த தளங்களில் செருகுநிரல்களைத் தடு

செருகுநிரல்களை இயக்க அனுமதிக்காத தளங்களைக் குறிப்பிடுகின்ற url முறைகளின் பட்டியலை அமைக்க, உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஒட்டுமொத்த தன்னியல்பு பெறுமதிக்கு அமைக்காமல் விடப்பட்ட இந்தக் கொள்கையானது, 'DefaultPluginsSetting' கொள்கை அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அதிலிருந்து அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவில் இருந்து எல்லாத் தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இந்த தளங்களில் செருகுநிரல்களைத் தடு

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PluginsBlockedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)