இந்த தளங்களில் பாப்அப்களை அனுமதி

பாப்அப்களைத் திறக்க அனுமதிக்கின்றன தளங்களைக் குறிக்கும் url வகைகளின் பட்டியலை அமைக்க, உங்களை அனுமதிக்கிறது. இந்தப் பாலிசி அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டிருந்தால் ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை மதிப்பானது, அமைக்கப்பட்டிருந்தால் 'DefaultPopupsSetting' கொள்கை அல்லது பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவிலிருந்து அனைத்து தளங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படும்.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 அல்லது அதற்கு பிந்தைய பதிப்பு
இந்த தளங்களில் பாப்அப்களை அனுமதி

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PopupsAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)