Quy tắc bỏ qua proxy

Google Chrome sẽ bỏ qua mọi proxy cho danh sách các máy chủ được cung cấp ở đây.

Chính sách này chỉ có hiệu lực nếu bạn đã chọn cài đặt proxy theo cách thủ công tại 'Chọn cách chỉ định cài đặt máy chủ proxy'.

Bạn không nên đặt chính sách này nếu bạn đã chọn bất kỳ chế độ nào khác để đặt chính sách proxy.

Để biết thêm ví dụ cụ thể, hãy truy cập:
https://www.chromium.org/developers/design-documents/network-settings#TOC-Command-line-options-for-proxy-sett.


Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn
Danh sách quy tắc bỏ qua proxy được phân cách bằng dấu phẩy

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameProxyBypassList
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)